STRANICE U IZRADI….

 

             

i.t.t. d.o.o.

M. Albaharija 10a, 51000 Rijeka

MBS: 040141849

OIB: 82717287037

 

mr. sc. Saša Mitrović, dipl. ing. građ., direktor / sasa.mitrovic@itt.hr

mr. sc. Esad Hadžiomerspahić, dipl. ing. građ. / esad@itt.hr      ovlašteni revidenta za ab konstrukcije

Lidija Miletić / lidija.miletic@itt.hr

Dario Murgić / dario.murgic@itt.hr

 

stabilnost d.o.o.                                                                      

M. Albaharija 10a, 51000 Rijeka

MBS: 040225240

OIB: 93733234120

 

Daniel Repac, dipl. ing. građ., direktor / daniel.repac@stabilnost.hr

Jelena Tatalović, dipl. ing. građ. / jelena.tatalovic@stabilnost.hr

Luka Eškinja, dipl. ing. građ. / luka.eskinja@stabilnost.hr

Ivan Hrvatin  / ivan.hrvatin@stabilnost.hr

 

 

Trgovački centri, trgovine i autosaloni

Trgovački centar Tower centar Rijeka, 140.000 m2

Trgovački centar Viškovo

Poslovno prodajni centar Pevec, 10.000 m2, Osijek

Kaufland Poreč

Kaufland Umag

Lidl trgovina Pazin

Lidl trgovina Rovinj

Lidl trgovina Kukuljanovo

Lidl trgovina Poreč

Izložbeno prodajni salon Peugeot, Rijeka

Izložbeno prodajni salon Citroen, Rijeka

Izložbeno prodajni salon Honda, Zagreb

 

Industrijski  objekti

Hala za obradu profila 3. Maj, Rijeka

Rekonstrukcija navoza za brodske sekcije 3. Maj, Rijeka

Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa Svilno 2, JGL d.d., 20.000 m2 (u izradi)

Rekonstrukcija i nadogradnja Galenski laboratorija Svilno, 4.000 m2,  Rijeka

Kontejnerski terminal Brajdica: Ulazno izlazni punkt, Rijeka

Kontejnerski terminal Brajdica: Trafo stanica, Rijeka

Kontejnerski terminal Brajdica: Radionica, Rijeka

Skladište s poslovnim prostorom Intereuropa sajam, Rijeka

Hala Istra-Aluminij, Oprtalj

Poslovna hala Etigraf, Umag

Proizvodno-poslovna hala Centaroprema, Kastav

Tvornica troslojnog parketa, 6.000 m2, Ogulin

Poslovna hala Neograf, 3.000 m2, Kraljevica

Poslovno proizvodni kompleks Vodoprivreda d.o.o. Lupoglav

New Amara Depot, Iraq

Luka Ploče: Zgrada za obradu zauljenih voda s uredima i nadstrešnicom za rezervoare, zgrada praonice kamiona, nadstrešnica praonice kamiona

Luka Rijeka: Lučko pozadinsko skladište Rijeka - Škrljevo

 

Hoteli

Grand Hotel četiri opatijska cvijeta, Opatija

Hotel Brijuni, Opatija

Hotel Agava, Opatija

Centrali objekt TN Novi Vinodolski

Rekonstrukcija i nadogradnja Hotela Park, Lovran

Rekonstrukcija i nadogradnja Hotela Jadran, Rijeka

Depandansa hotela Miramar, Opatija

Rekonstrukcija  objekata na otoku Sveti Nikola Poreč – Rivijera Adria (u izradi)

Hotel Amarin, Rovinj

 

Vjerski objekti

Islamski centar i džamija Rijeka

Vjersko kulturni centar Sesvetska Sopnica, Sesvete

 

Sportski objekti

Sportska dvorana Novigrad

Sportska dvorana i i multimedijalni centar, Matulji

Zatvoreni bazen u Šibeniku

Zatvoreni bazen Korčula

Športska dvorana nove osnovne škole u Malom Lošinju

Sportsko rekreacijska zona Jankovićev dolac, Matulji :Školska sportska dvorana, multimedijalni centar, dječje vrtićko igralište

 

Stambeno poslovni objekti

Stambeno poslovna građevina Blato, 10.000 m2, Zagreb

Stambeno poslovna građevina Škurinje, 9.000 m2, Rijeka

Stambeno poslovne građevine Lovor i Lavanda, 30.000 m2, Krnjevo, Rijeka

Stambeno poslovna građevina 9.000 m2, Karlovac

Stambeno poslovna građevina 6.000 m2, Marinići

Stambene građevine Monte Magno, 6.000 m2, Pula

Stambene građevine Umag, 10.000 m2, Umag

 

Pomorske građevine

Rekonstrukcija trajektnog pristaništa u luci Prizna

Rekonstrukcija u luci Njivice, dogradnja lukobrana

Dogradnja trajektnog pristaništa u luci Valbiska

TE Plomin – pristan za nusprodukte

Rekonstrukcija i sanacija obala u luci Rab