i.t.t. d.o.o. i stabilnost d.o.o. su tvrtke specijalizirane za projektiranje, nadzor i savjetovanje svih vrsta konstrukcija u građevinarstvu.

Kontinuiranom suradnjom s kolegama iz različitih struka teži se glavnom inženjerskom cilju – rješenju složenih problema na jednostavan i primjenjiv način. 

Tvrtke je osnovao mr. sc. Esad Hadžiomerspahić, dipl. ing. građ. koji je svojom stručnošću, ali i izuzetnom skromnošću i jednostavnošću oko sebe okupio tim ljudi kojima je s velikim entuzijazmom nesebično dijelio znanje.

dr.sc. Saša Mitrović, dipl. ing. građ. Lidija Miletić, arh. teh.
Ada Hero Mikić, mag. ing. aedif.

Daniel Repac, dipl. ing. građ.
Jelena Tatalović, dipl. ing. građ.
Luka Eškinja, dipl. ing. građ.
Ivana Nekoksa Šamanić, mag. ing. aedif.

Od godine osnivanja 1992. do danas sudjelovali smo u brojnim složenim projektima provedenih od idejnog rješenja do realizacije. Koristimo suvremene alate i programska rješenja prateći nova znanja i tehnologije u gradnji.

Specijalizirani smo za projektiranje svih vrsta građevinskih konstrukcija: armirano betonske, čelične, spregnute i drvene konstrukcije. Realizirali smo niz složenih projekta u raznim područjima: industrijska postrojenja i industrijski objekti, stambene i poslovne zgrade, sportske dvorane, hoteli, trgovački centri, vjerski objekti, pomorske građevine i drugo.

OSTVARENJA

KOLOS – nagrada Hrvatske komore inženjera građevinarstva za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju i razvoju struke, za javnu prepoznatljivost i priznatost te razvoj tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i u svijetu; za izuzetna inženjerska dostignuća primijenjena u izgradnji objekata i doprinos razvoju i unapređenju graditeljske djelatnosti.

Projekt nove Gradske knjižnice Rijeka
Saša Mitrović, Dragan Ribarić, Marko Ptiček

Projekt Pharma Valley za Jadran Galenski laboratorij d.d.,
Saša Mitrović, Daniel Repac, Jelena Tatalović

PREDAVANJA

DANI HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Betonske konstrukcije
Konstrukcija 1. Osječke gimnazije
Saša Mitrović, Daniel Repac

Projekti potresne obnove i rekonstrukcije konstrukcija
Projekt gradske knjižnice Rijeka
Saša Mitrović, Ada Hero Mikić, Dragan Ribarić

Betonske konstrukcije
Konstrukcija hotela Keight u Opatiji
Saša Mitrović

Betonske konstrukcije
Stambeno trgovački kompleks RIO Rijeka
Daniel Repac

Čelične i spregnute konstrukcije
Proširenje proizvodnih i skladišnih kapaciteta Jadran galenskog laboratorija (JGL) Rijeka
Saša Mitrović, Daniel Repac

Betonske konstrukcije
Rekonstrukcija ciglene zgrade u Dječju kuću Rijeka
Petar Mrak, Boris Kirinčić, Saša Mitrović

Projektiranje i građenje konstrukcija otpornih na potres
Prostorna nelinearna analiza seizmičkog odziva lokalnog tla i konstrukcije s vremenskim zapisima
Saša Mitrović

Betonske konstrukcije
Konstrukcija Islamskog centra u Rijeci
Esad Hadžiomerspahić, Saša Mitrović, Luka Eškinja, Daniel Repac, Jelena Tatalović

SABOR HRVATSKIH GRADITELJA

Konstrukcije
Nova Gradska knjižnica Rijeka
Saša Mitrović, Dragan Ribarić, Marko Ptiček

KONTROLA PROJEKATA KONSTRUKCIJE

Ovlašteni revident za mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija:
dr. sc. Saša Mitrović, dipl. ing. građ.

DOPUŠTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Iz članka 2. stavka 1. točke 1.,2. i 3. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to za istraživanje i proučavanje nepokretnog kulturnog dobra, dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru i na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra.

STRUČNA BAZA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Dio smo znanstvene stručne baze Sveučilišta u Rijeci, Građevinskog fakulteta. Apsolventima je omogućena izrada diplomskog rada kroz aktivnost i sudjelovanje na aktualnim projektima.