1. Gimnazija u Osijeku

1. Gimnazija u Osijeku
Osijek
2019. – 2020.
Studio Mapa
Obrazovanje
Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt
U izvođenju
Osječko-baranjska županija

Gimnazija je podijeljena na sljedeće konstruktivne cjeline (dilatacije) s naznačenim katnostima:

A – sportska dvorana A1 i centralni dio A2 (suteren, prizemlje i kat)

B – dilatacija s knjižnicom (prizemlje i kat)

C – dilatacija na stupovima (prizemlje i kat)

 

A – sportska dvorana A1 i centralni dio A2 (suteren, prizemlje i kat)

Čelična konstrukcija krova dvorane

Dvorana ima tlocrtni oblik pravokutnika dimenzija cca. 30×49 m,a visinu od cca. 10 m. Čelična krovna konstrukcija sastoji se od glavnih nosača – rešetki raspona cca. 30 m na međusobnom razmaku od 745 cm, osim rubnih polja koja su 710 i 445 cm. Predviđeni je zeleni krov. Rešetka je visine 175 cm osno i oslanja se na ab stupove kao prosta greda. Gornji pojas rešetke je HEA320, donji pojas je HEA280, kosa ispuna HEA160, prva tlačna dijagonala HEA180, vertikalna ispuna je HEA140.

Primarni nosač - rešetka

Armirano betonska konstrukcija

U suterenu, na dijelu dvorane za korektivnu gimnastiku izvodi se roštiljna konstrukcija s gredama 80×30 cm na međusobnom razmaku 155 cm u jednom smjeru i 155 cm u drugom smjeru s pločom od 20 cm. Svjetli rasponi su 15,15 i 14,15 m.

 

U prizemlju konstrukcija se sastoji od okvira – stupovi dimenzija od 40×40 do 50×50 povezani gredama raznih visina i od jezgre stubišta, lifta i centralnog bloka koji ima kontinuitet do temelja. Temeljenje centralnog dijela vrši se na temeljnoj ploči debljine 50 cm. Stupovi dvorane su na trakama širine 4 m i debljine 80 cm.

 

B – dilatacija s knjižnicom (prizemlje i kat)

Dilatacija je u potpunosti armirano betonska – sastoji se od niza međusobno povezanim poprečnih i uzdužnih ab zidova. Temeljenje se vrši na temeljnoj ploči debljine 40 cm sa zadebljanjima (trake i stope) od 60 cm na mjestu stupova i spojeva sa susjednim dilatacijama.

 

 

C – dilatacija na stupovima (prizemlje i kat)

Cijelo prizemlje je otvoreni prostor, a sastoji se od nosivih elemenata – zidova i stupova. Čelični V stupovi koji se zapunjavaju betonom čine 2 cijevi 219×12,5 mm. Na tako postavljenoj konstrukciji prizemlja izvodi se ravna ab ploča debljine 30 cm.

Temeljenje se vrši na trakama debljine 60 cm i širine 300 cm.

Nacrti

Vizualizacije

Gradilište