Dječja kuća – Art kvart Benčić Rijeka

Art kvart Benčić – Dječja kuća
Rijeka
2017.
Randić i suradnici
Kultura
Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
Grad Rijeka
AEC PROJEKT d.o.o.

Postojeća zgrada pod nazivom „ciglena zgrada“ naslijeđena je od bivše tvornice „Rikard Benčić“ u Rijeci koja je do devedesetih godina XX. st. djelovala na tom prostoru.
Zgrada je pravilnog pravokutnog tlocrta iz vremena industrijskog razvoja grada Rijeke s kraja XIX st. i prije napuštanja služila je za potrebe metaloprerađivačke proizvodnje i skladištenje
u nekadašnjoj tvornici.

Ova peteroetažna građevina tlocrtnih mjera 36.85 sa 16.30 m je pravilnog pravokutnog oblika.

Zidovi prizemlja i 1. kata debljine su 75 cm, zidovi 2. I 3. kata su debljine 60 cm, a zidovi najviše etaže su debljine 45 cm, građeni u punoj klasičnoj opeci koja je i fasadna, po kojoj je zgrada i dobila ime.
Zgrada je bila namjenjena za metaloprerađivačku proizvodnju ili dijelom i kao skladište materijala i proizvoda, a to znači da je izgrađena za relativno velika korisna opterećenja
koja je konstrukcija morala prihvatiti.

Prenamjenom Ciglene zgrade u Dječju kuću smješta se dječja knjižnica s popratnim sadržajem. U prizemlju se nalazi otvoreni prostor s općim sadržajem. Na prvom i drugom katu smješteno je kino-kazalište sa tribinama i potrebnim prostorijama. Knjižnica se smjestila na treći kat, a na četvrtoj krovnoj etaži nalazi se terasa s pratećim objektom. Pri rekonstrukciji u novu namjenu napravljeni su značajni zahvati na konstrukciji. Nove etaže, njihove visine i položaj ne odgovaraju originalnim etažama objekta. Primarno se uklanja sve osim četiri vanjska zida, a dio originalnih ljevano-željeznih stupova i gredi koristit će se i u novom rasporedu. Osim zaštite stupova i gredi iz konzervatorskih uvjeta, iskoristila se dijelom i njihova nosivost.

 

Postojeći vanjski zidani zidovi ojačavaju se dobetoniravanjem iznutra te služe u nosivosti zgrade. U tlocrtu kroz prizemlje do krovne etaže (terase), realizirali su se novi armiranobetonski zidovi. Dio originalnih stupova te zidovi čine vertikalne konstruktivne elemente zgrade. Postojeći i novi armiranobetonski zidovi služe i za prijenos horizontalnih sila uslijed potresa i vjetra. Međukatne konstrukcije su spregnute ploče od čeličnih profila i armiranobetonske ploče.

 

 

 

Zbog novog rasporeda i potrebe za otvorenim prostorom, međukatna spregnuta konstrukcija doseže raspon i do 15,25m. Kroz sve etaže južnog dijela zgrade prodor čini svjetlarnik, čija pretpostavljena obloga čini relativno lagano opterećenje na konstrukciju.

Na dijelu krova realizirana je terasa s izlaznim objektima, kao i sa natkrivenim i otvorenim prostorom. Objekti terase lagane su konstrukcije: čelik, staklo i zidni paneli visine jedne etaže.

 

 

 

Vanjski zidovi, koji se zadržavaju, temelje se na postojećim trakastim temeljima. Unutarnja tlocrtna površina zgrade, na kojoj su novi zidovi i stupovi, temelji se na novoj armiranobetonskoj ploči debljine 50cm. S vanjske strane postojećih trakastih temelja izvodi se novi trakasti temelj širine 50cm i visine 100cm, koji se kroz njih spaja sa novom armiranobetonskom pločom unutar objekta.

Nacrti

Gradilište

Fotografije