Gradska knjižnica – Art kvart Benčić Rijeka

Art kvart Benčić – Gradska knjižnica Rijeka
Rijeka
2020.
Randić i suradnici
Kultura
Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
Grad Rijeka
IVICOM Consulting d.o.o., dr. sc. Dragan Ribarić

T-objekt, zgrada izgrađena 1867. godine koja je služila za potrebe tadašnje tvornice duhana, a potom i tvornice motora Rikard Benčić, prenamjenom je postao moderan i funkcionalan prostor gdje se uselila nova Gradska knjižnica Rijeka.

Rekonstruirana zgrada sastoji se od dvije cjeline: sjeverne dilatacije, koja je nova armiranobetonska konstrukcija izgrađena unutar vanjskih kamenih zidova postojeće zgrade, i južne dilatacije, koja je u cijelosti nova čelična okvirna konstrukcija sa spregnutim pločama na četiri kata.

Glavna nosiva konstrukcija su zidovi od kamenih blokova koji formiraju pravokutni tlocrt cca. 16×62 m bez veznih zidova unutar objekta. U unutrašnjosti su 2 reda po 18 lijevano željeznih stupova koji su originalno nosili drvenu međukatnu konstrukciju i drveno krovište, a nastavljaju se na kamene stupove 120 x120 cm u suterenu povezane svodovima u oba smjera.

Model konstrukcije zgrade – pogled s jugoistoka

Sjeverna dilatacija – rekonstrukcija postojeće zgrade  – izvodi se  rekonstrukcija postojeće kamene zgrade koja se sastoji od: ojačanja temeljnog tla (predmet posebnog projekta) i izrade  nove konstrukcije unutar gabarita postojećih vanjskih zidova. Izvode se: temeljna ploča, armirano betonski stupovi po obodu koji se povezuju s kamenim zidovima, nove armirano betonske međukatne konstrukcije, četiri armirano betonske jezgre, čelični stupovi na poziciji postojećih željeznih i kompletno novo čelično krovište. Postojeći kameni zidovi postaju obloga novoj konstrukciji i vrši se njihovo ojačanje i konsolidacija.

Osnovna ideja rekonstrukcije: dodaju se uz jezgre i novi armirano betonski stupovi uz postojeće kamene zidove koji će preuzeti nošenje novih međukatnih konstrukcija, ali i svih horizontalnih sila. Na taj način se rasterećuju postojeći nosivi kameni zidovi koji su zbog svoje dotrajalosti vrlo nepouzdani, kao što su i same postojeće međukatne konstrukcije. Pritom se kameni zidovi moraju osigurati u slučaju potresa – djelomično se to vrši sidrenjem na nove ab stupove, a djelomično njihovim ojačanjem i konsolidacijom.

Uz prihvate nove i stare konstrukcije predviđa se i dodatno osiguranje postojećih zidova injektiranjem svugdje gdje je to potrebno i ojačanjem CFRP trakama.

 

Cijevna skela za prihvat postojećih vanjskih zidova u fazi uklanjanja i građenja

Stupovi

Izvode se novi čelični stupovi umjesto postojećih lijevano željeznih. Postojeći stupovi su vrlo neujednačenih debljina stijenki. Također nemaju požarnu otpornost.  Ideja je izvedba novih čeličnih stupova s cijevnim profilom koji se provlače kroz postojeće željezne stupove, a međuprostor se ispunjava sitnozrnim mortom kako bi se osigurala njihova veza i osigurala zaštita od korozije.

Nacrti iz Povijesnog arhiva i fotografije kapitela i baze stupa
Karakteristični presjek konstrukcije
Montaža čelične konstrukcije nožice

Južna dilatacija (nožica zgrade) – uklanja se u potpunosti i zamjenjuje se novom spregnutom konstrukcijom.

Nacrti

Gradilište

Fotografije