Centar za upravljanje rizicima od poplava Hrvatske vode – Zagreb

Centar za upravljanje rizicima od poplava – Hrvatske vode
Zagreb
2020.
Randić i suradnici
Poslovna zgrada
Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt
Gotovi projekti
Hrvatske vode

Poslovna zgrada Hrvatskih voda – centar za upravljanje rizicima od poplava smještena južno od sadašnje upravne zgrade grade Hrvatskih voda u Zagrebu.

Nova zgrada ima tlocrt u oblika slova L i izvodi se neposredno uz postojeću zgradu s južne i istočne strane. Cijeli tlocrt ima 2 podzemne etaže parkirališta, a dio južno od postojeće zgrade ima i prizemlje, 5 katova i šestu tehničku etažu.

Konstrukcija zgrade je u potpunosti monolitna armirano betonska konstrukcija koja se sastoji od okvira u dva ortogonalna smjera i dvije jezgre.

Na nižem dijelu izabrana je temeljna ploča nešto veće debljine od potrebne zbog mehaničke otpornosti i stabilnosti zbog odupiranja silama uzgona.

Sa sjeverne strane izvodi se b most (obloga čelična) s kojim se povezuje novi i stari dio.

Konstrukcija zgrade je jedinstvena cjelina bez dilatacija. Prihvaćena je koncepcija bez dilatacija kako bi se osigurala vodonepropusnost na kontaktu 2 bloka na kojima bi se inače mogla razmatrati izvedba dilatacije. Pri tome su uzeti u obzir utjecaji takvog koncepta na djelovanje potresa i slijeganje građevine.

Nacrti

Vizualizacije