Centralni objekt turističkog naselja – Novi Vinodolski

Centralna građevina hotela – Novi Vinodolski
Novi Vinodolski
2005.
Banac i Cimaš
Hotel
Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
Hoteli Novi

Građevina je centralni objekt hotelskog kompleksa. Konstrukcija je podijeljena u tri dilatacije i svaka je zasebno promatrana.

Prva dilatacija je ulazni trijem u centralni objekt. Konstrukciju trijema čine dva reda čeličnih stupova i armirano betonska ploča bez greda. Veza stupova i ab ploče je izvedena preko čelične ploče.

Druga dilatacija je središnji dio – spoj ulaznog trijema i glavnog objekta.        Vertikalnu nosivu konstrukciju čine armirano betonski zidovi i stupovi kružnog poprečnog presjeka. Krovnu konstrukciju čini armirano betonska ploča s gredam s dvije plohe koje se nastavljaju na dilataiciju III.  Uzdužne grede su kontinuirani nosači preko tri stupa s prepustima. Poprečne grede su kontinuirani nosači preko tri odnosno dva stupa raspona cca 11 m.

Treća dilatacija sastoji se od tri nivoa: +23.00, +29.00, + 35.00 i krova s maksimalnom visinom od +41.70. Sjeverni dio objekta sadrži servisne prostorije, a južni restoran, dječju igraonicu i razne ugostiteljske sadržaje. Nosivu konstrukciju između osi 10-14 i A-I čine armirano betonski zidovi debljine 20 cm s armirano betonskom pločom također debljine 20 cm.

Između osi 1-10 i A-I nosivu konstrukciju čine okviri. Unutrašnji stupovi su kružnog presjeka Æ40 cm, a rubni stupovi / platna imaju širinu 30 cm i duljine koja varira od 100 do 180 cm. Cijelim rubom su lamele koje su dio arhitektonskog oblikovanja, ali skupa s armirano betonskom jezgrom servisa bazena, ujednačuju krutost cijele građevine odnosno smanjuju udaljenost centra krutosti i centra masa

Krovište se sastoji od centralne plohe pod nagibom 4° i bočnih trokutastih ploha nagiba 6°. Centralni krov debljine ploče 20 cm se oslanja preko greda dimenzija 60×60 cm na stupove kružnog presjeka Æ40 cm. Bočni krovovi su povezani s centralnim i oslanjaju se na armirano betonske zidove stubišta i lifta i na kružne stupove Æ40. Centralni krov ima konzolu duljine 600 cm.

Na nivou +29.00 između središnjih redova stupova i osi 2 do 10 smješten je bazen. Školjku bazena čine armirano betonski zidovi i ploča debljine 30 cm.

Gradilište

Fotografije