Ekološka farma crnih slavonskih svinja – Viljevo

Svinjogojska farma
Viljevo
2020.
Skroz arhitekti
Poljoprivreda
Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
Privatni

Projektni zadatak je bio izgradnja farme crnih slavonskih svinja prema najvišim ekološkim standardima.

Predmet zahvata su dvije staje jednakih gabarita 33,8 x 11,9 m’ i oblika te gnojište gabarita 12,5 x 11,5 m’ sa ukopanom jamom gabarita 12,0 x 5,2 m’. Građevine staja su poljoprivredne građevine sa prizemnom etažom za stoku i središnjom tehnološkom platformom.

Krov je dvostrešni asimetrični nagiba 27° sa jednostranim zabatom iznad središnje platforme konstrukcija prizemlja je izložena armiranobetonska konstrukcija dok je platforma i krov drvena konstrukcija. Pokrov su vlaknocementne ploče.

Gnojnica je u cijelosti izložena armiranobetonska konstrukcija.

Konstruktivni koncept staja je u prizemnom dijelu sustav in-situ AB zidova u dva smjera visine 1,70 m u pravilnom uzdužnom rasteru 4,60 m i poprečnom rasteru 2,80+3,0+2,8 m sa krajnjim prepustima.

Na prethodno opisane AB zidove putem čeličnih papuča oslanja se prostorna drvena okvirna konstrukcija platforme i krovišta.

Nacrti

Fotografije