Postrojenje na Biomasu – Grubišno polje

Grubišno polje – Postrojenje na Biomasu
Grubišno polje
2018.
Eko plus inženjering
Izvan okvira d.o.o.
Elektrana
Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
Privatni

Kogeneracijsko postrojenje se sastoji od više objekata.

Glavno postrojenje kotlovnica se sastoji od strojarnice turbine i generatora.

Tlocrtne dimenzije cjeline iznose cca. 33,10×33,40 m. Najviši rub objekta je visine cca.24,40 m od tla.

Kotlovnica ima šest etaža kojima se izvodi dvostrešan kosi krov. Tlocrtne dimenzije kotlovnice iznose cca. 15,95×21,90 m. Sve etaže su raspoređene oko kotla koji se nalazi u centralnom dijelu kotlovnice. Kotao stoji na vlastitoj konstrukciji koja nije povezana sa konstrukcijom kotlovnice. Između osnovnih etaža izvode se manje platforme za pristup postavljenim uređajima.

Strojarnica ima dvije etaže nad kojima se izvodi jednostrešan kosi krov. Visina sljemena jednostrešnog krova je cca. 18,10 m („krov 1“). Tlocrtne dimenzije strojarnice iznose cca. 12,80×21,60 m. Između osnovne dvije etaže izvode se manje platforme za pristup postavljenim uređajima. Također, u dijelu strojarnice, nad turbinskim stolom izvodi se kranska staza.

Prostor za smještaj elektroopreme ima dvije etaže nad kojima se izvodi jednostrešan kosi krov. Visina sljemena jednostrešnog krova je cca. 9,90 m („krov 4“). Tlocrtne dimenzije prostora za smještaj elektroopreme iznose cca. 11,50×17,15 m.

 

Prostor za kontejnere s pepelom i smještaj ESP filtera ima jednu etažu; kota +0,00 nad kojom se izvodi ravan krov. Visina vrha ravnog krova je 6,57 m. Tlocrtne dimenzije prostora za kontejnere s pepelom i smještaj ESP filtera iznose cca. 15,95×7,40 m. Na konstrukciji ravnog krova predviđen je smještaj ESP filtera i njegove servisne platforme na koti +7,00.

 

Svi objekt se izvodi kao čelična okvirna konstrukcija na armiranbetonskoj temeljnoj ploči. Čitava konstrukcija se izvodi od toplovaljanih čeličnih profila kvalitete S355 i klase izvođenja EXC3. Stupovi i grede svih glavnih nosivih okvira (osi 0-6 i osi A-F), kao i ostalih okvira su HEA profili u rasponu od HEA 180 do HEA 360 ovisno o rasponu i veličini opterećenja. Jače opterećeni stupovi i grede su odgovarajući HEB profili. Spojevi stupova i greda izvode se kao upeti spojevi. Na konstrukciji je predviđena uzdužna i poprečna vertikalna stabilizacija postavljanjem vezova u ravninama vanjskih nosivih okvira. Vertikalna stabilizacija se izvodi od dijagonalnih odnosno koso postavljenih HEA profila. Uzdužna i poprečna horizontalna stabilizacija od HEA dijagonala se izvodi u svim krovnim ravninama. U ostalim horizontalnim ravninama, odnosno etažama, nije bilo moguće predvidjeti takav način stabilizacije zbog velike količine opreme i cijevi koje prolaze između etaža. Horizontalna stabilizacija u razini etaža predviđena je odabirom krute nosive rešetke kao hodne površine na svim etažama.

Dio horizontalne stabilizacije objekta čini i armiranobetonska ploča koja se izvodi kao međukatna konstrukcija u prostoru za smještaj elektroopreme.

Na svim etažama glavni i sekundarni nosači se izvode u istoj ravnini. Kao hodna površina izvodi se nosiva rešetka visine 30 mm pričvršćena za gornji pojas glavnih i sekundarnih nosača. Isto vrijedi i za male platforme koje se izvode između osnovnih etaža.

Svi glavni i sekundarni nosači su HEA profili. Sekundarni nosači koji se postavljaju za potrebe montaže nosive rešetke, postavljaju se na maksimalnom međusobnom razmaku od 1,50 m.

Objekt se temelji na armiranobetonskoj temeljnoj ploči. Temeljna ploča je debljine 100 cm.

Nacrti

Fotografije