HOPS – MATULJI

Poslovna zgrada HOPS-a
Matulji
2015.-2016.
Randić i suradnici
Poslovna, proizvodnja
Glavni i izvedbeni projekt
Izvedeno
Hrvatski operator prijenosnog sustava

Poslovna zgrada HOPS smještena je na Matuljima nedaleko od Rijeke. Sastoji se od poslovne zgrade s uredima i servisne zgrada s radionicama. Zgrade su u potpunosti nove s armirano betonskom konstrukcijom.

Poslovna zgrada ima pravokutni tlocrt gabarita 46,90 x 23,57 m i ukupno 4 etaže. U uzdužnom smjeru konstrukcija ima 7 polja dok u poprečnom 4 polja. Konstrukcija se sastoji od dvije armirano betonske jezgre sa zidovima debljine 25 cm. Stupovi po obodu zgrade su 40×40 cm, a četiri stupa u centralnom dijelu su 50×50 cm. Centralni stupovi su povezani s jezgrom i međusobno gredama. Obodni stupovi su povezani međusobno gredama i u poprečnom smjeru sa jezgrom na strani prema pročelju. Međukatne konstrukcije su pune ab ploče debljine 25 cm. U suterenu prema tlu između stupova izvodi se ab zid debljine 20 cm. Temeljenje se vrši na punoj armirano betonskoj ploči debljine 80 cm.

Servisna zgrada ima pravokutni tlocrt gabarita 32,55 x 30,50 m. Zgrada se sastoji od 2 etaže garaža za osobne automobile iznad kojeg je s jedne strane garaža za kamione (1 etaža), a s druge strane radionice i drugi prostori (2 etaže). Konstrukciju čine armirano betonski stupovi 50×50 cm međusobno povezanih gredama 50×50 cm. Ploča iznad prve etaže parkinga je debljine 25 cm, a ploča iznad druge etaže je 22 cm. Ostale ploče su debljine 20 cm. Zidovi u suterenskim etažama prema tlu su debljine 40 cm. Temeljenje se vrši na ploči debljine 60 cm.

Na bočnim stranama garaže izvode se ab stubišta koja imaju zajednički temelj sa zgradom, povezane su u podzemnom dijelu, ali dilatirana u nadzemnom dijelu. Uz servisnu zgradu izvodi se i prizemno skladište tlocrtnog oblika slova L – cca. 10×4 m. Temeljna ploča je debljine 30 cm, zidovi su 20 cm, stupovi 20×20 cm i krovna ploča 20 cm.

Vizualizacije

Gradilište

Fotografije