Hotel – Grabovac

Hotel Grabovac
Općina Rakovica, Karlovačka županija
2021.
ZDL arhitekti
Alicetech d.o.o.
Hotel
Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt
Gotovi projekti
Nacionalni park Plitvička jezera “Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek”
BBR Adria d.o.o.
Hotel Grabovac- pogled s juga

Hotel Grabovac smješten je u blizini Nacionalnog parka Plitvička jezera. Nova zgrada Hotela Grabovac je složena građevina turističko ugostiteljske namjene. Građevina je nepravilna, kako u tlocrtu, tako i po visini, približnih vanjskih gabarita u nivou prizemlja 125*120 m’. Konceptualno je projektirana tako da su u prostoru podruma i prizemlja, koji su integrirani u okoliš izvedbom ravnog zelenog krova, smješteni uslužni i servisni, a na I.katu, II.katu i III.katu, koji se izdižu iznad okoliša u ”S” obliku, su smještajni kapaciteti – sobe.

Nova zgrada Hotela Grabovac je složena građevina turističko ugostiteljske namjene koju čini 6 konstruktivno zasebnih i konstruktivno dilatiranih, ali funkcionalno povezanih cjelina:

  1. Dilatacija jugozapad (JZ)
  2. Dilatacija sjeverozapad (SZ)
  3. Dilatacija ulaz (U)
  4. Dilatacija sjeveroistok (SI)
  5. Dilatacija jugoistok (JI)
  6. Dilatacija most (M)
Izometrijski prikaz modela za proračun izuzev dilatacije M (tirkizna boja AB, ružičasta boja drvo)
Hotel Grabovac – tlocrt prizemlja – prikaz konstruktivnih cjelina - dilatacija
Tlocrt II.kata – prikaz konstruktivnih cjelina – dilatacija i prikaz drvenog dijela konstrukcije

Konstrukcija je dominantno armiranobetonska, izvedena na licu mjesta, osim dilatacije M (most) koja je u cijelosti čelična, te dijelova dilatacija SZ (sjeverozapad) i JI (jugoistok) sa sobama kroz I.kat, II.kat i III.kat, koje su drvena predgotovljena panelna konstrukcija.

Hotel Grabovac – pogled sa sjevera

Nacrti

Vizualizacije