Hotel Keight – Opatija

Hotel Keight
Opatija
2023.
3LHD
Hotel
Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
Katarina Line d.o.o.
Palijan d.o.o.
3D prikaz hotela i okoliša – pogled s jugozapada

Hotel Keight se nalazi u Opatiji na Slatini. Konstrukcija hotela je u monolitna armirano betonska konstrukcija s čeličnim stupovima u prizemlju i katovima.

Hotel se sastoji od podzemnog dijela s dvije etaže i nadzemnog dijela koji se sastoji od prizemlja, 4 kata i potkrovlja. Tlocrtno je oblika hotela približno pravokutan: u suterenu je dimanzija cca. 66 m x 18 m,  a u nadzemnim etažama cca. 58 m x 13 m. Podzemni dio je ukupne dubine cca. 10 m, nadzemni visine 20 m pa je ukupna visina objekta cca. 30 m (od dna temelja do krova).

Temeljenje se vrši na stijeni i iskopu su u stijeni. Predviđen je vertikalni iskop s brtvljenjem jame kako bi se osigurali suhi uvjeti rada. S obzirom da je lokacija blizu mora, a u zaleđu je Učka moguća je visoka razina vode, i morske i slivne vode. Potrebni su vlačni piloti koji se aktiviraju za maksimalnu razinu vode. Predviđena je temeljna ploča debljine 100 cm koja se izvodi na stijeni i povezana je s vlačnim pilotima (koji su predmet posebnog projekta).

PODRUM -2 / -1

Podrumske etaže formiraju se s vanjskim zidovima prema jami debljine 35 cm koji se izvode u jednostranoj oplati. U podrumu -2 nalaze se parkirališna mjesta do kojih se dolazi rampom s kote 0; tehnički prostori, bazenska tehnika itd. U podrumu -1 je bazen s pratećim sadržajima s jedne strane i dvorana s druge strane.

Zbog različitih sadržaja i funkcija na podrumskim etažama, a pogotovo u odnosu na nadzemne etaže, konstrukcija je nepravilna i horizontalno i vertikalno, a od prizemlja na dalje ostaje uglavnom nepromjenjiva.

Podrum -2

Ploča iznad -2 je puna poča 35 cm sa zadebljanjem 45 cm na dijelu visoko stijenih nosača. Ploča je ravna, bez greda uz izuzetak velike grede 90×115 cm iznad ulaza s rampe. Na ploči iznad -2 izvodi se naknadno armirnao betonska školjka bazena, a okolne denivelacije rješavaju se polumontažnim omnija sustavom na zidanim zidovima oslonjenim na ploču.

Ploča iznad -1 je puna ploča debljine 60 cm na dvije razine. Njena uloga je preuzeti nadzemne etaže koje imaju drukčiji raster od podzemnih i predati opterećenja na zidove ispod pa sve do temeljne ploče.

Podrum -1

PRIZEMLJE, KATOVI I VERTIKALNA KONSTRUKCIJA

Ploče iznad prizemlja i katova su pune armirano betonske ploče debljine 25 cm. Dvije su armirano betonske jezgre koje su kontinuirane u nadzemnom dijelu, ali se mijenjaju dispozicijski u podzemnom dijelu. Po obodu zgrade su armirano betonski stupovi 25×50 cm povezani s gredama 25 x50 cm, a unutar zgrade su čelični stupovi kvadratnog i kružnog presjeka. Stupovim se smanjuju stijenke po katovima. Na  krovu zgrade izvodi se čelična nadstrešnica, armirano betonski bezen, čelična paluba itd.

Vizualizacije

Gradilište

Fotografije