Lučko pozadinsko skladište – Škrljevo

Lučko pozadinsko skladište Škrljevo
Škrljevo
2014.
Randić i suradnici d.o.o.
Proizvodnja
Glavni projekt
Izvedeno
Luka Rijeka
Situacija s fazama izgradnje

Izgradnja lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo odvija se u 9 faza:

FAZA 1 PLATO SA INFRASTRUKTURNIM GRAĐEVINAMA I PROMETNICAMA
FAZA 2 POSTOJEĆA SKLADIŠTA 4,5,6,9 I NADSTREŠNICE
FAZA 3 NOVO SKLADIŠTE 7 I NADSTREŠNICE
FAZA 4 NOVA SKLADIŠTA 10/11, 12  I NADSTREŠNICE
FAZA 5 NADSTREŠNICA ZA SUŠENJE DRVA
FAZA 6 SERVIS MEHANIZACIJE
FAZA 7 GARAŽA MEHANIZACIJE S NADSTREŠNICOM, UREDIMA MEHANIZACIJE I DIESEL CRPKOM
FAZA 8 SERVIS KONTEJNERA I CARINSKI PREGLED
FAZA 9 UPRAVNA ZGRADA

Upravna zgrada nalazi se u slobodnoj zoni Luke Rijeka – Škrljevo. Sastoji se od 4 dilatacije, sve s monolitnom armirano betonskom konstrukcijom.

Dilatacija A1

Dilatacija A1 ima pravokutni tlocrt cca. 10×17 m i sastoji se od prizemlja i na mjestu stubišta i kata. Konstrukciju čine armirano betonski okviri – stupovi 30×30 cm i grede 30×40 cm. Rasponi su do 6,0 m. Međukatne konstrukcije su monolitne armirano betonske ploče debljine 20 cm.  Svi zidovi su debljine 20 cm. Temeljenje se vrši na temeljima samcima 120×120 cm debljine 50 cm. Po obodu su svi temelji samci povezani trakama širine 60 cm i debljine 50 cm.

Dilatacija A2

Dilatacija A2 ima pravokutni tlocrt cca. 10×20 m i sastoji se od prizemlja i kata. Konstrukciju čine armirano betonski okviri – stupovi 50×30 cm i grede 30×60 cm na primarnom rasponu od cca. 9,0 m i 30×40 na sekundarnom od cca. 4,0 m. Međukatne konstrukcije su monolitne armirano betonske ploče debljine 20 cm. Svi zidovi su debljine 20 cm. Temeljenje se vrši na temeljima samcima 120×120 cm debljine 50 cm. Po obodu su svi temelji samci povezani trakama širine 60 cm i debljine 50 cm.

Dilatacija B

Dilatacija A2 ima pravokutni tlocrt cca. 10×48 m i sastoji se od prizemlja i kata. Konstrukciju čine armirano betonski okviri – stupovi 30×30 cm i grede 30×40. Rasponi su do 6,0 m. Međukatne konstrukcije su monolitne armirano betonske ploče debljine 20 cm. Svi zidovi su debljine 20 cm. Temeljenje se vrši na temeljima samcima 120×120 cm debljine 50 cm. Po obodu su svi temelji samci povezani trakama širine 60 cm i debljine 50 cm.

 

Dilatacija C

Dilatacija A2 ima pravokutni tlocrt cca. 10×25 m i sastoji se od prizemlja i kata. Konstrukciju čine armirano betonski okviri – stupovi 30×30 cm i grede 30×50 cm na primarnom rasponu od cca. 7,0 m i sekundarnom od cca. 5,0 m. Međukatne konstrukcije su monolitne armirano betonske ploče debljine 20 cm. Svi zidovi su debljine 20 cm. Temeljenje se vrši na temeljima samcima 120×120 cm debljine 50 cm. Po obodu su svi temelji samci povezani trakama širine 60 cm i debljine 50 cm.

Nacrti

Fotografije