Luka Muroskva – Novi Vinodolski

Luka Muroskva
Novi Vinodolski
2015
ZDL arhitekti
Turizam
Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
Navicon d.o.o.

Građevine se izvode u uvali Muroskva u Novom Vinodolskom.

Sastoji se od 4 dilatacije, zgrada 1 i 2 te pomoćni objekti 3 i 4.

 

 

Zgrada 1 se temelji na temeljnoj ploči debljine 35 cm. Zgrada je prizemnica približnih vanjskih gabarita konstrukcije su 66,0*20,0 m. Konstrukcija je u cijelosti armiranobetonska izvedena na licu mjesta.

 

 

Zgrada 2 se temelji na temeljnim stopama i trakastim temeljima. Zgrada je prizemnica konzolno izbačena iznad tla i vanjske terase, približnih vanjskih gabarita konstrukcije su 22,0*15,0 m.

Konstrukcija je u cijelosti armiranobetonska izvedena na licu mjesta.

Stupovi u objektu i stupovi ispod terase su armiranobetonski dimenzija ɸ40 cm i izvode se kosi.

Zgrada 3 se temelji na temeljnim trakama.  dimenzija 60*50 cm. Zgrada je prizemnica vanjskih dimenzija konstrukcije su 27,65*5,35 m. Konstrukcija je klasična zidana konstrukcija s jednostrešnim kosim krovom i s konzolnim istakom krovne ploče.

 

Zgrada 4 se temelji na temeljnim trakama. Zgrada je prizemnica vanjskih dimenzija konstrukcije su 14,70*4,50 m. Konstrukcija je klasična zidana konstrukcija s jednostrešnim kosim krovom i s konzolnim istakom krovne ploče.

Nacrti

Fotografije