Nove gradske stube – Ploče

Nove gradske stube u Pločama
Ploče
2018.
Skroz
Javno
Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
Grad Ploče

Novo gradsko stubište u Pločama povezuju Obalu Franje Tuđmana (gradska riva u Pločama) i Ulice Silvija Strahomira Kranjčevića.

Konstrukciju stubišta čine armirano betonske trake koje prate konfiguraciju terena. Trake su širine 80 cm i na najtanjem mjestu debljine 14 cm. Trake se izvode nazubljeno s površinama na kojima naliježu predgotovljena gazišta. Trake i svi ostali betoni se izvode preko same stijene. Na dijelovima se vrši ukopavanje ako je zatečena podloga previsoko ili se zapunjava mršavim betonom ako je podloga prenisko. Na određenim lomovima kako prikazano u izvedbenom projektu izvode se temelji ukopani u podlogu kako bi se spriječilo klizanje.

Na vrhu stubišta izvodi se konstrukcija koja se sastoji od zidova i ploča s kojom se formira vidikovac.

Ograda je čelična i sastoji se od konzolnih stupova od toplo valjanih profila 50x30x2,9 S355 povezani rukohvatom od profila 80x30x3. Stupovi su vareni na sidrene pločice u predgotovljenim stubama kutnim varovima. Dijelom je ograda ispunjena sekundarnim elementima (vertikalna ispuna).

Gazišta su predviđena kao predgotovljena armirano betonska i montiraju se na monolitne ab trake koje prate konfiguraciju terena.

Dva su osnovna tipa gazišta: (1) oslonjeno simetrično na traku širine 80 cm s dva prepusta od 35 cm i (2) oslonjeno asimetrično na traku širine 80 cm s jednim prepustom od 10 cm i drugim od 60 cm.

 

 

*** Projekt je 2021. osvojio dvije posebne nagrade CEMEX (na lokalnom izboru u konkurenciji hrvatskih projekata) – za održivu gradnju i posebnu društvenu vrijednost – te se tako kandidirao za međunarodnu Graditeljsku nagradu CEMEX (CEMEX Building Award), a natjecanje će se održati u studenom u Meksiku.***

Nacrti

Gradilište

Fotografije