Osnovna škola Jelenje – Dražice

Osnovna škola Jelenje – Dražice
Dražice
2016.
Studio Rechner
Obrazovanje
Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
Primorsko-goranska županija

Osnovna škola „Jelenje – Dražice“ sastoji se od 5 dilatacija. Dilatacije 1, 3 i 5 su u potpunosti nove, dok su dilatacije 2 i 4 rekonstrukcija i dogradnja postojeće škole.

Prva dilatacija je u potpunosti nova.

Sastoji se od etaža prizemlja, kata i potkrovlja. Krov je izlomljen u četiri plohe. Sve međukatne konstrukcije su armiranobetonske pune ploče izvedene na licu mjesta, debljine 20,0 cm. Armiranobetonska platna debljina su 20 i 30 cm. Temeljne trake su dubine d=80 cm i širine š=100 cm.

Fotografije: Nika Keller i Eva Šustar

Druga dilatacija se rekonstruira.

Druga dilatacija sastoji se od tri etaže, prizemlja, kata i potkrovlja.
Krovište je drveno i koso. Simetrična je s obzirom na četvrtu dilataciju no razlikuju se u dodanom dijelu pomoću kojeg se vrši komunikacija između škole i sportske dvorane.
Postojeći se temelji zadržavaju te se nadograđuju temeljne trake dubine d=70 cm i širine š=80 cm.

Treća (središnja) dilatacija nova.

Treća dilatacija sastoji se od tri etaže, prizemlja, kata i potkrovlja. Krov je ravan.
Sve međukatne konstrukcije su armiranobetonske pune ploče izvedene na licu mjesta, debljine 20,0 cm.
Armiranobetonska platna debljine su 20 cm. Temeljne trake su d=80 cm i š=100–110 cm.

Fotografije: Nika Keller i Eva Šustar

Četvrta dilatacija se rekonstruira.

Četvrta dilatacija se sastoji od tri etaže, prizemlja, kata i potkrovlja.
Krovište je drveno i koso.
Postojeći se temelji zadržavaju te se nadograđuju temeljne trake dubine d=70 cm i širine š=80 cm.

Peta dilatacija je montažna.

Peta dilatacija je sportska dvorana koja se izvodi pomoću montažnih elemenata.
Međukatne konstrukcije su armiranobetonske montažne šuplje ploče debljine 28 cm.
Kroz sve etaže protežu se montažne grede dimenzija 50/50, L65/60, B80/60, I nosač (h=120 cm) i T50/60  (nadvoji se tretiraju kao dio platna) i ab montažni stupovi dimenzija 50/50.

Tribine su također montažne te su dimenzija 145/45 cm i 110/45 cm. Temeljne stope su d=40 cm i š=250 cm i temeljne trake d=60 cm i š=100 cm.

Nacrti

Gradilište

Fotografije