Pješački most – Crikvenica

Novi pješački most na Dubračini, Crikvenica
Crikvenica
2017.
Rožić arhitekti
Most
Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
Grad Crikvenica

Pješači most nalazi se u Crikvenici preko rijeke Dubračina. Raspon mosta je 17,02 m, a širina je 290 cm bruto s 230 cm slobodne površine za kretanje.

Na istočnoj strani korito je izvedeno kao pokos i na toj strani temeljenje se vrši preko samca oslonjenog na bušene pilote. Na zapadnoj strani je postojeći masivni gravitacijski potporni zid. Na toj strani temeljenje se vrši neposredno iza zadnjeg lica zida na temelju također oslonjenom na armirano betonske bušene pilote.  Nagib mosta je cca. 1%.

Most se sastoji od dva glavna nosača od gotovih profila HEB 800 međusobno povezanih na krajevima i u trećinama poprečnim profilima HEB 200 na način da su donje pojasnice profila poravnate.

Konstrukcija mosta je slobodno oslonjena na oba kraja (prosta greda) s više strane postavljeni su graničnici – nepomični oslonac, a s donje se dopušta klizanje – pomični oslonac. Oslanjanje se vrši preko čelične ploče 30 mm ubetonirane u ab temelje. S obije strane postavljaju se bočni graničnici za osiguravanje pozicije mosta za horizontalne sile.

Nacrti

Gradilište

Fotografije