Pošta Rijeka – Zara

Rekonstrukcija i prenamjena zgrade pošte u Rijeci
Rijeka
2017.
Randić i suradnici
Trgovački centar
Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
Privatni

Zgrada bivše pošte nalazi se u centru grada Rijeke, izvedena je krajem 19. stoljeća, površine cca. 665 m2. Sastoji od prizemlja (visine 6 m), 3 etaže (visine 4,5 m) i potkrovlja.

Rekonstrukcijom i prenamjenom postojeće građevine obuhvaćeno je ojačanje i sanacija postojećih elemenata (temelja, zidova, stupova itd.) i izrada novih elemenata (okno liftova, stubišta, konstrukcija oko eskalatora itd.).

Dispozicija konstrukcije prikazana na je na sljedećoj slici, prizemlje i 1. kat. Ostali katovi su jednaki prvom katu. Dispozicija elemenata prizemlja u odnosu na katove razlikuje se samo u centralnoj linij nošenja koja je u prizemlju značajno otvorenija (stupovi su umjesto zidova).

Postojeće stanje: prizemlje i katovi
Dispozicija novih ab traka

Okolni teren zgrade  je formiran  nasipavanjem na marinske sedimente i stijensku podlogu u sklopu proširenja obalne zone te je u potpunosti izgrađen i zaravnjen.

Nosivi zidovi su od pune opeke (vanjski zidovi) i miješani kao kamen i opeka (unutarnji zidovi). Međukatne konstrukcije su formirane od I čeličnih profila visine 240 mm, s osnim razmakom od cca. 115 cm, povezani opečnim svodom i drvenom konstrukcijom koja nosi pod.

Predviđa se izvedba poboljšanja temeljnog tla. Od novih temelja predviđa se sljedeće: nove trake za stupove eskalatora, temeljno okno eskalatora, temelji za liftove i stubište. Dodatno se izvodi ab traka debljine 50 cm i širine 2 m oko centralne nosive linije koja se ojačava izvedbom betonskog omotača koji se naslanja na navedene trake.

Predviđa se zadržavanje postojeće međukatne konstrukcije, odnosno postojećih čeličnih profila i opečnih svodova.

Uklanjaju se svi podovi i sva drvena podkonstrukcija iznad profila i uklanja se kompletna šuta kako bi se olakšao strop. Nova konstrukcija sastoji se od pune ab ploče debljine 8 cm koja se naslanja na čelične profile bez vršenja sprezanja.

Radi potrebe ugradnje eskalatora, liftova i stubišta uklanja se postojeća međukatna konstrukcija na tim dijelovima i formira se nova ab konstrukcija debljine ploče 20 cm. Nova konstrukcija se oslanja po mogućnosti kontinuirano u zidove šlicanjem, a svakako češljasto na pozicijama koje su ispunjavali profili koji se uklanjaju. Zapadni vanjski zid se pridržava novom ab konstrukcijom.

Prizemlje – planirano stanje

Prizemlje

Najvažniji zahvati na konstrukciji se odvijaju u prizemlju na centralnoj liniji nošenja.

Na osima S (sjever) i Z (zapad) zadržavaju se postojeći stupovi s time da se oblažu s 15 – 20 cm betona. Obloga se oslanja na nove temeljne trake i provlači se sve do vrha prizemlja. Tako obloženi stupovi povezuju se s gredama u istoj širini i visini od min. 60 cm tako formirajući nove okvire. Nova greda povezuje se s već postojećom.

Prvi kat – planirano stanje

Nacrti

Gradilište

Fotografije