Projekt uklanjanja lučkih skladišta 5, 6 i 7 – Rijeka

Projekt uklanjanja lučkih skladišta 5, 6 i 7
Rijeka
2018.
Lučko skladište
Projekt uklanjanja
Izvedeno
Lučka uprava Rijeka
Mikro lokacija skladišta

Lučka skladišta 5, 6 i 7 nalaze se u Rijeci, na obali uz Bečko pristanište, preko puta autobusnog kolodvora.

Istočni aneks

Građevina je približnih tlocrtnih gabarita 240*35m’ (uključujući anekse na istočnom i zapadnom pročelju), a točni tlocrtni gabariti zgrade su dati u nacrtnoj dokumentaciji.

Građevinu čine podrum, prizemlje i četiri nadzemne etaže. Visina vijenca građevine u odnosu na okolni teren je 26,00 m’. Podrumska etaža je zasuta u cijelosti.

Na istočnom i zapadnom pročelju su izvedeni aneksi koji gabaritima i visinom odstupaju od osnovnog korpusa građevine.

Istočni aneks je u prizemlju tlocrtnih gabarita 11,10*23,50 m’ a na četiri nadzemne etaže je tlocrtnih gabarita 7,40*23,50 m’. Visina vijenca građevine istočnog aneksa u odnosu na okolni teren je 20,00 m’. U sklopu prizemlja zgrade istočnog aneksa se nalazi i trafostanica tlocrtnih gabarita 11,50*16,15 m’, koja se zadržava. Krov, zapadno pročelje i južno pročelje trafostanice nakon uklanjanja je potrebno rekonstruirati na način da se na pokrovnu ploču dodaju svi potrebni slojevi izolacija i pokrova, a na pročelja nakon grube obrade nanese fasadna obloga.

Zapadni aneks

Glavna nosiva konstrukcija je armiranobetonska osim četvrtog kata koji je čelična konstrukcija. Zidovi ispune su betonski bloketi i blok opeka na aneksima.

Glavnu zgradu čini šest dilatiranih cjelina. Konstrukcija je okvirna sa gredama preko stupova po obodima dilatacije, a u središnjem dijelu armiranobetonska puna ploča je točkasto oslonjena na stupove preko kapitela. Svaka dilatacija sadrži i armiranobetonsku jezgru s liftovima, svaka druga i s armiranobetonskim stubištem. Zidovi podruma su armiranobetonski.

Konstrukcije aneksa su klasične zidane konstrukcije s ziđem od blok opeke, omeđenim s vertikalnim i horizontalnim serklažima.

Gradilište