Skulptura Hodač – Rijeka

Tehničko rješenje za sidrenje skulpture “Hodač”
Rijeka, Korzo
2010.
Rožić arhitekti
Skulptura
Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
Grad Rijeka

Skulptura Hodač, autora akademika Ivana Kožarića, nalazi se na Korzu u gradu Rijeci. Skulpturu bi trebalo postaviti tako da je pravac njenog „kretanja“ u smjeru juga, s otklonom od cca. 66° od linije sjevernih pročelja na Korzu.

Na budućoj poziciji skulpture granitne kamene ploče su dimenzija 60*60 cm, debljine 6 cm postavljene s ”fugom” širine 1 cm i pod kutom od 45° u odnosu na pročelje.

Kamene ploče su postavljane u mort debljine 3-4 cm. Ispod morta je izvedena AB temeljna ploča debljine cca 12 cm na uvaljanom tamponu.

 

Predlaže se sidrenje skulpture pomoću sidrene čelične ploče i sidrenih vijaka u armiranobetonsku temeljnu ploču. Sidrena ploča je dimenzija 250*250 mm i debljine 15 mm, a vijci su 4*M12 sidreni vijci (u epoxi smoli), izvode se i ojačanja od vertikalnih čeličnih pločica dimenzija cca 50*105 mm, debljine 8 mm.

Pločice se zavarom spajaju s postojećim sidrenim vijkom, metalnom pločicom ispod ”nogu” skulpture i sidrenom čeličnom pločom, a sve prema detaljima.

Pločice na prednjoj nozi su postavljene okomito na smjer ”hodanja” skulpture s otklonom od 21°, a pločice na stražnjoj nozi su postavljene u smjeru ”hodanja” skulpture s otklonom od 21°.

Nacrti

Fotografije