Sportska dvorana – Matulji

Sportska dvorana OŠ dr. Andrije Mohorovičić – Matulji
Matulji
2010.
Nenad Kocijan
Obrazovanje, sport
Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
Općina Matulji

Građevina školske sportske dvorane nalazi se u Matuljima, ispod postojeće škole i postojećih prometnica. Izvršena je zaštita građevne jame prema postojećim gabaritima i prometnicama.

Objekt sportske dvorane projektiran je kao klasična građevina s nosivim armiranobetonskim pločama i armiranobetonskim zidovima/stupovima uz posebnost krovne konstrukcije iznad igrališta koja se izvodi kao spregnuta konstrukcija čelika i betona.

Dio objekta koji se odnosi na igralište izvodi se kao armiranobetonska puna ploča debljine 20,0 cm koja se oslanja na armiranobetonske zidove i na sustav armiranobetonskih greda i stupova. Krovna konstrukcija iznad igrališta izvodi se kao spregnuta konstrukcija čeličnog nosača i armiranobetonske ploče. Čelični nosači su sandučastog poprečnog presjeka širine 70,0 cm, visine 140,0 cm i debljine stijenke 3 cm. Raspon čeličnih nosača iznosi 31,0 m, a postavljaju se na međusobnom razmaku od 5,0 m. Armiranobetonska ploča izvodi se debljine 20,0 cm.

Gradilište

Fotografije