Sportska dvorana – Novigrad

Sportska dvorana Novigrad
Novigrad
2008.
Studio Arch. Perossa
Sportski
Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
Grad Novigrad

Na rubu starog gradskog centra Novigrada nalazi se gradska sportska dvorana koja je organizirana u tri nivoa: prizemlje, prvi i drugi podrum.

Sportska dvorana u Novigradu kombinacije je armiranobetonske i čelične konstrukcije.

Krovna konstrukcija je čelična konstrukcija s glavnim nosačima od lima presjeka klase I, rastera 6,00m. Glavni nosači su raspona 37,60 m sa prepustima 5,20 m. Donji pojas nosača je horizontalan s tim da se na prepustima na dužini od 3,00 m s visine 750 mm smanjuje na 340 mm. Gornji pojas nosača je u padu od sredine prema krajevima sukladno padu za odvodnju. Krovna konstrukcija je ukrućena sa spregovima u nivou sekundarnih nosača. Štapovi spregova su sposobni da nose i vlačne i tlačne sile, a predviđeni su HOP 130*130 *4 presjeci. Zatvaranje građevine je sa staklenom visećom fasadom. Profili za koje se vješa fasada su posebno tretirani a povezani su spregovima za krovnu konstrukciju.

Sportska dvorana se proteže kroz tri etaže, ali zbog svoje ukopanosti u teren djeluje kao prizemni objekt s vanjskim igralištima na njenom krovu. Etaže su povezane stepeništima i liftom.

Konstrukcija temelja je armirano betonska ploča debljine 30 i 50 cm. Debljina ploče 50 cm je samo ispod stupova 40,0×60,0x cm.

Gradilište

Fotografije