Stambeno trgovački kompleks RIO – Rijeka

Stambeno trgovački kompleks RIO Rijeka
Rijeka
od 2020.
Rožić arhitekti i partneri
Stanovanje, trgovački centar, garaže
Idejni projekt, Glavni projekt i Izvedbeni projekt
Dio izvedben, dio u projektiranju
Rio projekti d.o.o.
BBR Adria d.o.o.

Stambeno trgovački kompleks RIO Rijeka nalazi se u zapadnom dijelu Rijeke, na Zametu.

RIO kompleks je podijeljen u 2 faze projektiranja. RIO A koja je već izvedena te RIO B (RIO B12 koji je u fazi projektiranja i RIO B3 koji se trenutačno izvodi).

 

RIO A sastoji se od tri stambena tornja s garažama i trgovačkim prostorima, sve podijeljeno na devet konstruktivnih cjelina (dilatacija) ukupne površine nešto više od 40.000 m2.

 

RIO B sastoji se od tri stambena tornja s garažama i trgovačkim prostorima.

Konstrukcija kompleksa RIO A je u potpunosti armirano betonska s monolitnim međukatnim konstrukcijama s PT (post-tensioning) sustavom.

Stambeni tornjevi su sljedećih visina: A – 17 katova, ukupne visine 56,5 m, B – 12 katova, ukupne visine 41,5 m i C – 14 katova, ukupne visine 47,5 m, svi s pravokutnim tlocrtom približno 40 x 24 m.

Konstrukcija tornjeva sastoji se armirano betonskih okvira s dvije centralno pozicionirane jezgre sve temeljeno na temeljnoj ploči.

 

Ostale konstruktivne cjeline su garaža zapad, garaža istok, rampa na istočnom ulazu, vodosprema, parkiralište zapad i parkiralište istok.

Vizualizacije

Gradilište

Fotografije