Zemaljski putnički terminal Zapadna Žabica – Rijeka

Zemaljski putnički terminal Zapadna Žabica
Rijeka
2023.
3LHD
Autobusni kolodvor, garaža, trgovački centar
Glavni i Izvedbeni projekt
U izvođenju
Best in parking
Palijan d.o.o., BBR Adria d.o.o.

Građevina terminala „Zapadna Žabica“ nalazi se u Rijeci i objedinjava različite sadržaje među kojima su: javna garaža, autobusni terminal, trgovački centar, poslovni prostori i drugo. Građevina je izduženog i nepravilnog tlocrta duljine cca. 225 m i širine u središnjem dijelu od cca. 60 m. Visinski se sastoji od suterenske etaže, prizemlja i katova. Građevina je podijeljena na 3 konstruktivna dijela (dilatacije) naznačene na slijedećoj slici: dilatacija 1 – zapadni blok, označen crveno; dilatacija 2 – središnji blok, označen zeleno; dilatacija 3 – istočni blok, označeno plavo.

Na lokaciji budućeg kolodvora trenutno su postojeća lučka skladišta koja će se većim dijelom ukloniti. Ostaje isključivo dio zidova na poziciji buduće dilatacije 3. U posebnom poglavlju obrađeno je povezivanje dijela postojeće konstrukcije koja se zadržava s novom konstrukcijom i opisane su mjere zaštite tijekom uklanjanja i građenja.

Dilatacije 1 i 2 imaju isti konstruktivni koncept, dok je dilatacija 3 specifična zbog interpolacije s postojećim zidovima skladišta i zbog druge namjene.

MODEL KONSTRUKCIJE I DISPOZICIJA – dilatacije 1 – crveno, 2 – zeleno, 3 – plavo, postojeći objekti – sivo
Dilatacija 1 i 2_ tlocrt

Dilatacije 1 i 2

Većinu površina čine spregnute grede s sustavom Hoesch Additive Deck (visoko profilirani lim). Lim i ploča spregnuti su s glavnim profilima moždanicima, a služe i kao stabilizacija gornjeg pojasa greda, odnosno sprječavaju bočno izvijanje nosača.

Glavne grede su uglavnom na rasponu cca. 16 m i na međusobnom razmaku od 5,0 m. Glavni profili se oslanjanju na poprečne grede (uglavnom HEA 600) s jedne strane i na diagrid s druge strane.

 

Dilatacija 1 i 2_ ulazni portal

Diagrid je rešetkasta konstrukcija koja se sastoji od dijagonalnih elemenata, uglavnom profila HEA300, i formira ovojnicu objekta, odnosno pročelja. Glavne grede po etažama pozicioniraju se na čvorove diagrida pa su tako smaknute po etažama za pola rastera, odnosno 2,5 m. Diagrid se oslanja na armirano betonsku konstrukciju. Na mjestima otvora (ulazi i izlazi iz objekta) diagrid djeluje kao visoka rešetka ili luk kroz više etaža koja prenosi opterećenja direktno na stupove i na mjestima preko dijagonala.

Vertikalna prometna komunikacija odvija se kružnom rampom. Rampa je armirano betonska ploča upeta u cilindričnu jezgru i naknadno napeta s PT sustavom. PT se koristi i na rampama-mostovima za osobna vozila i autobuse za ulaz u objekt. Ploča iznad prve etaže također se izvodi u PT sustavu – ploče su pune, ravne bez greda i kapitela, direktno oslonjene na stupove i dijelom na obodni ab zid. Na dijelovima većih raspona i oko otvora radi se ojačanje u vidu plitke grede.

Hoesch Additive Floor – prikaz elemenata sustava

Dilatacija 3

Specifičnost dilatacije 3 je potreba za očuvanjem vanjskih zidova skladišta, pa se nova konstrukcija izvodi unutar gabarita postojećeg skladišta i u konačnici prihvaća zidove.

Sve postojeće zidove potrebno je osigurati teškom skelom prije početka djelomičnog uklanjanja pa sve do trenutka kada nova konstrukcija preuzme u potpunosti sva opterećenja.

Dilatacija 3_ pogled

Nacrti

Vizualizacije

Gradilište