Zgrada Srpskog kulturnog doma – Rijeka

Zgrada Srpskog kulturnog doma u Rijeci
Rijeka
2023.
Arhitektonsko-građevinski atelje
Kultura
Glavni i izvedbeni projekt
U izvođenju
Srpsko narodno vijeće

Zgrada Srpskog kulturnog doma nalazi se na Marinićima u Rijeci, javne je i društvene namjene.  Sastoji se od 4 etaže: suterena, podruma, prizemlja i kata. Tlocrt je trapezni duljine 26,20 m te širine kraće stranice cca 18,50 m i duže stranice cca 23,00 m. Suterenska etaža je zasuta u sjeveroistočnom dijelu.

Konstrukcija je u cijelosti armiranobetonska i izvedena na licu mjesta. Horizontalni elementi konstrukcije su armiranobetonske pune ploče i grede. Vertikalni elementi konstrukcije su armiranobetonska platna i stupovi.

 

Specifičnost konstrukcije je konzola na jugu koja je formirana s 5 linija (osi) nošenja koje se sastoje od greda i zidnih nosača koji se protežu kroz 3 kata. Svaki kat ima svoju konzolu,a djeluju i zajednički pa je puna se puna nosivost realizira nakon završetka cijel konstrukcije i do tada treba držiti podupore. Upetost zidnih nosača ostvaruje se i međukatnim konstrukcijama i vezom za jezgru. Kako je jezgra za stubište okrenuta dužom stranicom prema pročelju konzola, ona se ojačava pločama podesta i krakova – oboje se vežu za zid i time povećavaju horiz krutost.

Nacrti

Vizualizacije